پک ربات جستجوگر مریخ نورد

این ربات دارای چندین قابلیت فعالیت ورزشی می باشد. برداشتن وزنه و حمل آن، ضربه زدن به توپ و پرتاب…

0
7,500,000 تومان
92%
تخفیف

پک ربات حمل کننده توپ

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

این ربات با قابلیت های بالای طراحی مکانیک قابلیت استفاده در زمین های نا هموار را دارد.

0
550,000 تومان

پک ربات ورزشکار

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

این ربات دارای چندین قابلیت فعالیت ورزشی می باشد. برداشتن وزنه و حمل آن، ضربه زدن به توپ و پرتاب…

0
7,500,000 تومان

پک ربات چند پا

محصول فیزیکی

0
600,000 تومان

بسته ربات مسیر یاب

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

محصول فیزیکی

0
550,000 تومان
7%
تخفیف

بسته ربات ویرا اسکرچ

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

محصول فیزیکی

0
700,000 تومان