دوره طراحی پیشرفته مکانیک رباتیک(AutoCAD soft)

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان

درس طراحی مکانیک ربات به کمک نرم افزار اتوکد از مجموعه دوره های رباتیک که به صورت ترمیک ارائه می…

3
42,000 تومان

دوره آموزش طراحی مکانیک رباتیک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس طراحی مکانیک ربات به کمک نرم افزار اتوکد از مجموعه دوره های رباتیک که به صورت ترمیک ارائه می…

15
رایگان!