16%
تخفیف

بسته ربات نوریاب پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

محصول فیزیکی

0
380,000 تومان
10%
تخفیف

بسته ربات نوریاب آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

محصول فیزیکی

0
280,000 تومان

بسته ربات امدادگر

بدون امتیاز 0 رای
7,000,000 تومان
0
7,000,000 تومان

بسته ربات GV

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان

این ربات با قابلیت های بالای طراحی مکانیک قابلیت استفاده در زمین های نا هموار را دارد.

0
15,000,000 تومان

بسته ربات ورزشکار

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

این ربات دارای چندین قابلیت فعالیت ورزشی می باشد. برداشتن وزنه و حمل آن، ضربه زدن به توپ و پرتاب…

0
7,500,000 تومان

بسته ربات مورچه

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

محصول فیزیکی

0
5,000,000 تومان

بسته ربات مسیر یاب

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

محصول فیزیکی

0
550,000 تومان

بسته ربات انسان نمای سخن گو

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

محصول فیزیکی

0
2,000,000 تومان