اولین دوره مسابقات رباتیک روبو رشد کرمان

مسابقات فیرا کاپ و روبوکاپ

کلاس های آموزشی

بازدید های و همایش ها