Competition

 

مسابقات رباتیک

 

قوانین مسابقه طراحی فواصل متن 2018 شرایط شرکت در مسابقه طراحی فواصل متن 2018 اگرچه هدف این رقابت افزایش آگاهی نسبت به حقوق معماران و طراحان است، اما تمام افرادی که نیروی کار هستند هم میتوانند در این مسابقه شرکت کنند. آغاز ثبت نام این مسابقه در روز کار یعنی خواهد بود. شما میتوانید به عنوان تیم یا تکی ثبت نام کنید. اما هر فرد یا گروه فقط میتواند یک اثر را برای شرکت در مسابقه ارسال کند. توجه داشته باشید این رقابت فقط 20 شرکت کننده خواهد داشت. فونت ها و خوانایی استفاده از رنگ ها مجاز است. اما باید به صورتی باشد که اگر سیاه سفید پرینت شد همچنان خوانا باشد. کوچکترین فونت برای خوانایی باید 8 نقطه باشد. فونت های استاندارد OS، یا فونت های خلاقانه با استفاده از لایسنس تایید رسمی مفاد پوسترها باید به صورت رسمی مورد تایید آژانس های فدرال باشند. این مدارک را میتوانید از http://kerningforacause.us/ دانلود کنید. ارسال آثار لطفا نام خودتان، شرکتی که در آن مشغول به کار هستید، شهر و ایالت را ذکر کنید تا اثرتان مورد تایید قرار گیرد. این اطلاعات با در کنار اثر شما به نمایش در میایند. ارزیابی آثار ارسال شده براساس موارد زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند. اما نیازی نیست تمام این موارد را داشته باشند: خوانایی این پوسترها ممکن است توسط کارمندان یا مدیران پرینت شود. و برای استفاده از این پوسترها الزاما نیازی به پرینت کردن آنها در قطاع بزرگ نیست.این به معنی طراحی در اندازه های کوچکتر 5 X 11 یا 11 X17و بدون استفاده از متدهای پرینت و … است. تمام آثار ارسال شده با تمام فرمت ها به جز پرینت شده مورد تایید خواهند بود. تمام آثار ارسال شده در کنار هم ارزیابی میشوند. (بدون گروه ها و جوایز جداگانه) کاراکتر و زیبایی