نرم افزار برنامه نویسی ربات ویرا Werch ویژه تلفن همراه: ( با اسکن کد QR نیز قابل دانلود می باشد)

برای دانلود کلیک کنید

 

دانلود نرم افزار کنترل ربات Vira Explorer:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

دانلود درایور اردوینوCH341SER:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

دانلود نرم افزار فریدزینگ:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

پروتئوس ورژن 8 با راهنمای نصب:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

شبیه ساز آردوینو:

برای دانلود کلیک کنید

 

 

کامپایلر آردوینو:

برای دانلود کلیک کنید